Bán album tem Việt Nam Cộng Hòa đầy đủ

Chia sẽ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Bán album tem Việt Nam Cộng Hòa đầy đủ

Chủ tài khoản: Nguyễn Quang Huy
VCB: 050 100 0273068
ĐT: 0933 41 35 30 – Zalo: 03699 06518

Địa chỉ: 54/15B Đường Số 1, Tân Tạo A, Bình Tân
(Gần cầu Tân Tạo – chùa Long Thạnh)

Giới thiệu với các bạn dòng tem xưa thời Việt Nam Cộng Hòa đầy đủ từ năm 1954 tới năm 1975

ban-tem-xua-viet-nam-cong-hoa-vnch_1

ban-tem-xua-viet-nam-cong-hoa-vnch_2

ban-tem-xua-viet-nam-cong-hoa-vnch_3

ban-tem-xua-viet-nam-cong-hoa-vnch_4

ban-tem-xua-viet-nam-cong-hoa-vnch_5

ban-tem-xua-viet-nam-cong-hoa-vnch_6

ban-tem-xua-viet-nam-cong-hoa-vnch_7

ban-tem-xua-viet-nam-cong-hoa-vnch_8

ban-tem-xua-viet-nam-cong-hoa-vnch_9

ban-tem-xua-viet-nam-cong-hoa-vnch_10

ban-tem-xua-viet-nam-cong-hoa-vnch_11

ban-tem-xua-viet-nam-cong-hoa-vnch_12

ban-tem-xua-viet-nam-cong-hoa-vnch_13

ban-tem-xua-viet-nam-cong-hoa-vnch_14

ban-tem-xua-viet-nam-cong-hoa-vnch_15

ban-tem-xua-viet-nam-cong-hoa-vnch_16

ban-tem-xua-viet-nam-cong-hoa-vnch_17

ban-tem-xua-viet-nam-cong-hoa-vnch_18

ban-tem-xua-viet-nam-cong-hoa-vnch_19

ban-tem-xua-viet-nam-cong-hoa-vnch_20

ban-tem-xua-viet-nam-cong-hoa-vnch_21

ban-tem-xua-viet-nam-cong-hoa-vnch_22

ban-tem-xua-viet-nam-cong-hoa-vnch_23

ban-tem-xua-viet-nam-cong-hoa-vnch_24

ban-tem-xua-viet-nam-cong-hoa-vnch_25

ban-tem-xua-viet-nam-cong-hoa-vnch_26

ban-tem-xua-viet-nam-cong-hoa-vnch_27

ban-tem-xua-viet-nam-cong-hoa-vnch_28

ban-tem-xua-viet-nam-cong-hoa-vnch_29

ban-tem-xua-viet-nam-cong-hoa-vnch_30

ĐT: 0933 41 35 30 – Zalo: 03699 06518
Địa chỉ: 54/15B Đường Số 1, Tân Tạo A, Bình Tân
(Gần cầu Tân Tạo – chùa Long Thạnh)

 

 

Comments

comments

Chia sẽ thông tin hữu ích này cho mọi người trên: